Anunt privind rezultatul procedurii de selectie parteneri PCU 4.1 27.06.2016

Se admit castigatoare a procedurii de selectie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entitaţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari”, Prioritatea de investitii 9.ii „Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii”, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate, ofertele depuse de S.C. MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS S.R.L. cu 75 de puncte si S.C. FGC ACTIV GRUP S.R.L. cu 80 de puncte.

Contestatiile pot fi depuse pana in data de 29.06.2016, ora 11:00.

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked*