Acte necesare în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate

– cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– certificatele de stare civilă ale solicitantului – de naştere, căsătorie,deces, după caz -, precum şi certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
– hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, (în cazul persoanelor divorţate) original şi copie;
– documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu(adeverinţă eliberată de Primăria Medieşu Aurit pe baza Registrului agricol);
– dovada eliberată de unitatea de poliţie unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
– un document emis de instituţii sau autorităţi publice – paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de dată recentă – original şi copie;
– chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv 7 lei, care se achită la Serviciul de impozite şi taxe locale al Primăriei Medieşu Aurit.

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked*